Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne.


strzeż-ę-swych-pierwszych-odruchów-zwykle-są-szlachetne
charles maurice talleyrand - perigordstrzeżsięswychpierwszychodruchówzwykleszlachetnestrzeż sięsię swychswych pierwszychpierwszych odruchówodruchówzwyklezwykle sąsą szlachetnestrzeż się swychsię swych pierwszychswych pierwszych odruchówpierwszych odruchówzwykle sązwykle są szlachetnestrzeż się swych pierwszychsię swych pierwszych odruchówswych pierwszych odruchówzwykle są szlachetnestrzeż się swych pierwszych odruchówsię swych pierwszych odruchów

Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne.Mężczyźni nie doceniają nigdy swych żon. Pozostawiają to zwykle innym.Grzeczność to tylko brak odruchów złego wychowania.Zawsze się wraca do pierwszych miłości.Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra.Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ.