Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne.


strzeż-ę-swych-pierwszych-odruchów-zwykle-są-szlachetne
charles maurice talleyrand - perigordstrzeżsięswychpierwszychodruchówzwykleszlachetnestrzeż sięsię swychswych pierwszychpierwszych odruchówodruchówzwyklezwykle sąsą szlachetnestrzeż się swychsię swych pierwszychswych pierwszych odruchówpierwszych odruchówzwykle sązwykle są szlachetnestrzeż się swych pierwszychsię swych pierwszych odruchówswych pierwszych odruchówzwykle są szlachetnestrzeż się swych pierwszych odruchówsię swych pierwszych odruchów

Mężczyźni nie doceniają nigdy swych żon. Pozostawiają to zwykle innym. -Oscar Wilde
mężczyź-nie-doceniają-nigdy-swych-żon-pozostawiają-to-zwykle-innym
Grzeczność to tylko brak odruchów złego wychowania. -Henri Stendhal
grzeczność-to-tylko-brak-odruchów-złego-wychowania
Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra. -Baruch Spinoza
szlachetne-dusze-nie-smucą-ę-z-uczynionego-dobra
Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ. -Robert Fulghum
zapamiętaj-też-to-ważne-słowo-jedno-z-pierwszych-jakiego-ę-nauczyłeś-patrz