Strzeż się tych co obiecują klucze do strzeżonego raju.


strzeż-ę-tych-co-obiecują-klucze-do-strzeżonego-raju
anonimstrzeżsiętychcoobiecująkluczedostrzeżonegorajustrzeż sięsię tychtych coco obiecująobiecują kluczeklucze dodo strzeżonegostrzeżonego rajustrzeż się tychsię tych cotych co obiecująco obiecują kluczeobiecują klucze doklucze do strzeżonegodo strzeżonego rajustrzeż się tych cosię tych co obiecujątych co obiecują kluczeco obiecują klucze doobiecują klucze do strzeżonegoklucze do strzeżonego rajustrzeż się tych co obiecująsię tych co obiecują kluczetych co obiecują klucze doco obiecują klucze do strzeżonegoobiecują klucze do strzeżonego raju

Po­lity­cy wszędzie są ta­cy sa­mi. Obiecują zbu­dować most na­wet tam, gdzie nie ma rzeki.Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki.Klucze nie są synonimem wolności.Zawodowcy są przewidywalni - strzeż się amatorów.Strzeż się ciąży, strzygoń krąży.Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.