Stwórca dając człowiekowi łokcie, przysposobił go do życia w gromadzie.


stwórca-dając-człowiekowi-łokcie-przysposobił-go-do-życia-w-gromadzie
aleksander kumorstwórcadającczłowiekowiłokcieprzysposobiłgodożyciagromadziestwórca dającdając człowiekowiczłowiekowi łokcieprzysposobił gogo dodo życiażycia ww gromadziestwórca dając człowiekowidając człowiekowi łokcieprzysposobił go dogo do życiado życia wżycia w gromadziestwórca dając człowiekowi łokcieprzysposobił go do życiago do życia wdo życia w gromadzieprzysposobił go do życia wgo do życia w gromadzie

Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy.Małżeństwo to dziś po prostu życie na cztery łokcie.Odbierz, przeciętnemu człowiekowi jego kłamstwo życia, a wziąłeś mu zarazem całe szczęście.Dla przewagi wielu uciążlwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzeję, sen i śmiech.Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu.Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać.