Stwórca dając człowiekowi łokcie, przysposobił go do życia w gromadzie.


stwórca-dając-człowiekowi-łokcie-przysposobił-go-do-życia-w-gromadzie
aleksander kumorstwórcadającczłowiekowiłokcieprzysposobiłgodożyciagromadziestwórca dającdając człowiekowiczłowiekowi łokcieprzysposobił gogo dodo życiażycia ww gromadziestwórca dając człowiekowidając człowiekowi łokcieprzysposobił go dogo do życiado życia wżycia w gromadziestwórca dając człowiekowi łokcieprzysposobił go do życiago do życia wdo życia w gromadzieprzysposobił go do życia wgo do życia w gromadzie

Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy. -Adam Mickiewicz
człowiek-święty-jest-równie-jak-stwórca-bogaty-bo-stwórca-z-nim-podziela-wszystkie-swoje-światy
Małżeństwo to dziś po prostu życie na cztery łokcie. -Jacek Wejroch
małżeństwo-to-dziś-po-prostu-życie-na-cztery-łokcie
Odbierz, przeciętnemu człowiekowi jego kłamstwo życia, a wziąłeś mu zarazem całe szczęście. -Henryk Ibsen
odbierz-przeciętnemu-człowiekowi-jego-kłamstwo-życia-a-wziąłeś-mu-zarazem-całe-szczęście
Dla przewagi wielu uciążlwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzeję, sen i śmiech. -Anonim
dla-przewagi-wielu-uciążlwoś-życia-niebo-ofiarowało-człowiekowi-trzy-rzeczy-nadzeję-sen-i-śmiech
Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu. -Montesquieu
poklask-częściej-towarzyszy-człowiekowi-miernemu-przyjemność-sprawia-ludziom-darzyć-pochwałą-miernotę-jeszcze-większą-odmawiać-jej
Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać. -Stefan Kisielewski
człowiekowi-nie-jest-potrzebne-używanie-człowiekowi-potrzebna-jest-świadomość-że-gdyby-chciał-mógłby-używać