...su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie.


su­mienie-to fałszy­we-narzędzie-tych-którzy-rządzą-światem-us­­nawiając-­go-pra­wa-i religie
c » maxime chattam » w ciemnościach strachusu­mienieto fałszy­wenarzędzietychktórzyrządząświatemus­ta­nawiającje­gopra­wai religiesu­mienie to fałszy­weto fałszy­we narzędzienarzędzie tychktórzy rządząrządzą światemus­ta­nawiając je­goje­go pra­wapra­wa i religiesu­mienie to fałszy­we narzędzieto fałszy­we narzędzie tychktórzy rządzą światemus­ta­nawiając je­go pra­waje­go pra­wa i religiesu­mienie to fałszy­we narzędzie tychus­ta­nawiając je­go pra­wa i religie

Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. -Fryderyk Schiller
pozory-rządzą-światem-a-sprawiedliwość-jest-tylko-na-scenie
Pod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem. -John Wesley
pod-nazwą-ro­zumu- na­miętność-i przesąd-rządzą-światem
Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller
po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie