Su­mienie to jest ten cichy głosik, który szep­ce, że ktoś patrzy.


su­mienie-to jest ten-cichy-głosik-który-szep­-że ktoś-patrzy
julian tuwimsu­mienieto jest tencichygłosikktóryszep­ceże ktośpatrzysu­mienie to jest tento jest ten cichycichy głosikktóry szep­ceże ktoś patrzysu­mienie to jest ten cichyto jest ten cichy głosiksu­mienie to jest ten cichy głosik

Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy.Sumienie to wewnętrzny głos, który ostrzega, że ktoś patrzy.Ten, który alczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona rónież patrzy w   ciebie.Są słowa dla uszu i szep­ty dla ser­ca. Mil­cze­nie, to uczuć cichy morderca.Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.