Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy.


suk­-od­no­-ten-kto-pnie ę-w górę-nie zważając-na ob­tarte-stopy
haressuk­cesod­no­sitenktopnie sięw góręnie zważającna ob­tartestopysuk­ces od­no­siod­no­si tenkto pnie siępnie się w góręnie zważając na ob­tartena ob­tarte stopysuk­ces od­no­si tenkto pnie się w góręnie zważając na ob­tarte stopy

Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos
suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno
suk­- naj­lep­sza-z zemst
Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
człowiek-osiągnął-suk­-żeli-wsta­-ra­no-i kładzie ę-spać-w no­cy-a po­między-tym-ro­bi-to-co chce-robić