Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma.


suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
elbert hubbardsuk­cespo­legana tymże zdo­bywa sięto co sięchciałoszczęście po­legaże po­doba sięsuk­ces po­legapo­lega na tymże zdo­bywa się to co sięto co się chciałoszczęście po­lega na tymże po­doba się to co sięto co się masuk­ces po­lega na tymże zdo­bywa się to co się chciałoże po­doba się to co się ma

Szczęście nie po­lega na zdo­bywa­niu cze­go chcesz Ale na ak­cepto­waniu te­go co już masz .... -Natala ;)
szczęście-nie po­lega-na zdo­bywa­niu-cze­go-chcesz-ale-na ak­cepto­waniu-te­go-co już-masz
Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć. -Ingmar Bergman
szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
-Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19
ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard
sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście. -Platon
roz­­wiać-i poz­na­wać-na tym-po­lega-szczęście
Kiedy się jest bo­giem, kłopot po­lega na tym, że nie ma się do ko­go modlić. -Terry Pratchett
kiedy ę-jest bo­giem-kłopot-po­lega-na tym-że nie  ę-do ko­go-modlić