Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem.


suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
ajschylossuk­cesw oczachludzijest bogiemsuk­ces w oczachw oczach ludziludzi jest bogiemsuk­ces w oczach ludziw oczach ludzi jest bogiemsuk­ces w oczach ludzi jest bogiem

Sukces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos
sukces-w-oczach-ludzi-jest-bogiem
Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno
suk­- naj­lep­sza-z zemst
Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy. -Hares
suk­-od­no­-ten-kto-pnie ę-w górę-nie zważając-na ob­tarte-stopy