Sukces jest po prostu naturalnym rezultatem, który wynika z konsekwentnego wykorzystania konkretnych podstaw.


sukces-jest-po-prostu-naturalnym-rezultatem-który-wynika-z-konsekwentnego-wykorzystania-konkretnych-podstaw
jim rohnsukcesjestpoprostunaturalnymrezultatemktórywynikakonsekwentnegowykorzystaniakonkretnychpodstawsukces jestjest popo prostuprostu naturalnymnaturalnym rezultatemktóry wynikawynika zz konsekwentnegokonsekwentnego wykorzystaniawykorzystania konkretnychkonkretnych podstawsukces jest pojest po prostupo prostu naturalnymprostu naturalnym rezultatemktóry wynika zwynika z konsekwentnegoz konsekwentnego wykorzystaniakonsekwentnego wykorzystania konkretnychwykorzystania konkretnych podstawsukces jest po prostujest po prostu naturalnympo prostu naturalnym rezultatemktóry wynika z konsekwentnegowynika z konsekwentnego wykorzystaniaz konsekwentnego wykorzystania konkretnychkonsekwentnego wykorzystania konkretnych podstawsukces jest po prostu naturalnymjest po prostu naturalnym rezultatemktóry wynika z konsekwentnego wykorzystaniawynika z konsekwentnego wykorzystania konkretnychz konsekwentnego wykorzystania konkretnych podstaw

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasuBezpośrednim i naturalnym rezultatem przesadnego szacunku dla prawa jest sytuacja żołnierzy, których szeregi – pułkownik, kapitan, kapral, szeregowcy i cała reszta – widuje się maszerujące na wojnę, ale na przekór własnej woli, ba, na przekór własnemu zdrowemu rozsądkowi i sumieniu.Wielkie osiągnięcie jest zwykle rezultatem wielkiego poświęcenia i nigdy nie jest rezultatem egoizmuRezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych.Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom.Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.