Sukces jest po prostu naturalnym rezultatem, który wynika z konsekwentnego wykorzystania konkretnych podstaw.


sukces-jest-po-prostu-naturalnym-rezultatem-który-wynika-z-konsekwentnego-wykorzystania-konkretnych-podstaw
jim rohnsukcesjestpoprostunaturalnymrezultatemktórywynikakonsekwentnegowykorzystaniakonkretnychpodstawsukces jestjest popo prostuprostu naturalnymnaturalnym rezultatemktóry wynikawynika zz konsekwentnegokonsekwentnego wykorzystaniawykorzystania konkretnychkonkretnych podstawsukces jest pojest po prostupo prostu naturalnymprostu naturalnym rezultatemktóry wynika zwynika z konsekwentnegoz konsekwentnego wykorzystaniakonsekwentnego wykorzystania konkretnychwykorzystania konkretnych podstawsukces jest po prostujest po prostu naturalnympo prostu naturalnym rezultatemktóry wynika z konsekwentnegowynika z konsekwentnego wykorzystaniaz konsekwentnego wykorzystania konkretnychkonsekwentnego wykorzystania konkretnych podstawsukces jest po prostu naturalnymjest po prostu naturalnym rezultatemktóry wynika z konsekwentnego wykorzystaniawynika z konsekwentnego wykorzystania konkretnychz konsekwentnego wykorzystania konkretnych podstaw

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu -Napoleon Hill
większość-nieszczęść-jest-rezultatem-niewłaściwego-wykorzystania-czasu
Wielkie osiągnięcie jest zwykle rezultatem wielkiego poświęcenia i nigdy nie jest rezultatem egoizmu -Napoleon Hill
wielkie-osiągnięcie-jest-zwykle-rezultatem-wielkiego-poświęcenia-i-nigdy-nie-jest-rezultatem-egoizmu
Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych. -Michael Novak
rezultatem-modlitwy-nie-jest-zobowiązanie-do-czegoś-boga-bóg-nie-jest-naszym-chłopcem-na-posyłki-rezultatem-modlitwy-jest-to-że-zmienia-nas
Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom. -Anonim
tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom