Sukces również przynosi szkodę przez pochlebstwa, które po nim następują.


sukces-również-przynosi-szkodę-przez-pochlebstwa-które-po-nim-następują
hans selyesukcesrównieżprzynosiszkodęprzezpochlebstwaktóreponimnastępująsukces równieżrównież przynosiprzynosi szkodęszkodę przezprzez pochlebstwaktóre popo nimnim następująsukces również przynosirównież przynosi szkodęprzynosi szkodę przezszkodę przez pochlebstwaktóre po nimpo nim następująsukces również przynosi szkodęrównież przynosi szkodę przezprzynosi szkodę przez pochlebstwaktóre po nim następująsukces również przynosi szkodę przezrównież przynosi szkodę przez pochlebstwa

Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszym przez szkodę?Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę.Mnóstwo ludzi marzy o sukcesie. Według mnie, sukces można osiągnąć tylko dzięki powtarzającym się porażkom, które ciągle należy analizować. Tak naprawdę sukces to 1% pracy wykonanej w 99% dzięki niepowodzeniom.Sukces bywa również karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.