Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.


sukcesy-w-życiu-śli-w-ogó-stają-naszym-udziałem-przychodzą-pomimo-naszych-lęków-i-obaw-a-nie-dzięki-nim
richard carlsonsukcesyżyciujeśliogólestająnaszymudziałemprzychodząpomimonaszychlękówobawniedziękinimsukcesy ww życiujeśli ww ogóleogóle stająstają naszymnaszym udziałemprzychodzą pomimopomimo naszychnaszych lękówlęków ii obawnie dziękidzięki nimsukcesy w życiujeśli w ogólew ogóle stająogóle stają naszymstają naszym udziałemprzychodzą pomimo naszychpomimo naszych lękównaszych lęków ilęków i obawa nie dziękinie dzięki nimjeśli w ogóle stająw ogóle stają naszymogóle stają naszym udziałemprzychodzą pomimo naszych lękówpomimo naszych lęków inaszych lęków i obawa nie dzięki nimjeśli w ogóle stają naszymw ogóle stają naszym udziałemprzychodzą pomimo naszych lęków ipomimo naszych lęków i obaw

Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim -Bernard Baruch
sztuka-życia-polega-mniej-na-eliminowaniu-naszych-problemów-a-bardziej-na-rozwijaniu-ę-dzięki-nim
Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska
szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
Strach jest pułapką w naszym życiu, Nie na­leży stać się więźniem tak słabe­go odczucia. W imię naszych prag­nień trze­ba walczyć. -Angel Des Penseurs
strach-jest pułapką-w naszym-życiu-nie-na­ży-stać ę-więźniem-tak-słabe­go-odczucia-w-imię-naszych-prag­nień-trze­ba-walczyć
Nie wszys­tkie ko­biety spóźniają się na ran­dkę. Niektóre w ogóle nie przychodzą. -Andre Berry
nie-wszys­tkie-ko­biety-spóźniają ę-na ran­dkę-niektóre w ogó-nie przychodzą