Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.


sukcesy-w-życiu-śli-w-ogó-stają-naszym-udziałem-przychodzą-pomimo-naszych-lęków-i-obaw-a-nie-dzięki-nim
richard carlsonsukcesyżyciujeśliogólestająnaszymudziałemprzychodząpomimonaszychlękówobawniedziękinimsukcesy ww życiujeśli ww ogóleogóle stająstają naszymnaszym udziałemprzychodzą pomimopomimo naszychnaszych lękówlęków ii obawnie dziękidzięki nimsukcesy w życiujeśli w ogólew ogóle stająogóle stają naszymstają naszym udziałemprzychodzą pomimo naszychpomimo naszych lękównaszych lęków ilęków i obawa nie dziękinie dzięki nimjeśli w ogóle stająw ogóle stają naszymogóle stają naszym udziałemprzychodzą pomimo naszych lękówpomimo naszych lęków inaszych lęków i obawa nie dzięki nimjeśli w ogóle stają naszymw ogóle stają naszym udziałemprzychodzą pomimo naszych lęków ipomimo naszych lęków i obaw

Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nimSzczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem.Strach jest pułapką w naszym życiu, Nie na­leży stać się więźniem tak słabe­go odczucia. W imię naszych prag­nień trze­ba walczyć.Dzięki przyjacielowi życie jest mocniejsze, pełniejsze, jest w nim więcej piękna, i nieważne, czy jesteście blisko, czy daleko. Jeśli jesteście blisko, to wspaniale. A jeśli dzieli was odległość, to i tak często o nim myślisz: zastanawiasz się, co porabia, czytasz listy, piszesz - dzielisz się życiem i doświadczeniami, służysz, szanujesz, adorujesz i kochasz.Nie wszys­tkie ko­biety spóźniają się na ran­dkę. Niektóre w ogóle nie przychodzą.