Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi.


sumienie-nie-powstrzymuje-od-grzechów-przeszkadza-tylko-cieszyć-ę-nimi
jean cocteausumienieniepowstrzymujeodgrzechówprzeszkadzatylkocieszyćsięnimisumienie nienie powstrzymujepowstrzymuje odod grzechówprzeszkadza tylkotylko cieszyćcieszyć sięsię nimisumienie nie powstrzymujenie powstrzymuje odpowstrzymuje od grzechówprzeszkadza tylko cieszyćtylko cieszyć sięcieszyć się nimisumienie nie powstrzymuje odnie powstrzymuje od grzechówprzeszkadza tylko cieszyć siętylko cieszyć się nimisumienie nie powstrzymuje od grzechówprzeszkadza tylko cieszyć się nimi

Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.Tylko człowiek, który pracuje może cieszyć się z wypoczynku.Po co mieszkanie, jeśli tylko jeden człowiek ma się cieszyć jego ciepłem?Boga nie ma - jest tylko sumienie.Nie można zmusić się do miłości. Można tylko odrzucić to, co przeszkadza nam kochać.Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.