Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy.


sumienie-to-jest-ten-cichy-głosik-który-szepce-że-ktoś-patrzy
julian tuwimsumienietojesttencichygłosikktóryszepceżektośpatrzyjest tenten cichycichy głosikktóry szepceże ktośktoś patrzysumienie to jestjest ten cichyten cichy głosikże ktoś patrzysumienie to jest tenjest ten cichy głosiksumienie to jest ten cichy

Su­mienie to jest ten cichy głosik, który szep­ce, że ktoś patrzy.Sumienie to wewnętrzny głos, który ostrzega, że ktoś patrzy.Ten, który alczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona rónież patrzy w   ciebie.Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Największą instancją ludzką jest sumienie, głos Boży człowiekowi za sędziego dany. Jeżeli sumienie cię usprawiedliwia - niewinnyś.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.