Swe gęsi za łabędzie uważać każdy rad.


swe-gę-za łabędzie-uważać-każdy-rad
remigiusz kwiatkowskiswegęsiza łabędzieuważaćkażdyradswe gęsigęsi za łabędzieza łabędzie uważaćuważać każdykażdy radswe gęsi za łabędziegęsi za łabędzie uważaćza łabędzie uważać każdyuważać każdy radswe gęsi za łabędzie uważaćgęsi za łabędzie uważać każdyza łabędzie uważać każdy radswe gęsi za łabędzie uważać każdygęsi za łabędzie uważać każdy rad

Przeszłość podobną jest do zwierciadła, w którym każdy rad się przegląda. -Ignacy Piotr Legatowicz
przeszłość-podobną-jest-do-zwierciadła-w-którym-każdy-rad-ę-przegląda
Każdy swe­go szczęścia jest kowalem. -Wacław Potocki
każdy-swe­go-szczęścia-jest kowalem
Nie każdy jest ko­walem swe­go lo­su. Prze­ważnie by­wa się kowadłem. -Wiesław Malicki
nie-każdy-jest ko­walem-swe­go-lo­su-prze­ważnie by­wa ę-kowadłem
łabędzie serce pięknie śpiewa tyl­ko raz wyk­win­tna poezja  -Cykam
łabędzie-serce-pięknie-śpiewa-tyl­ko-raz-wyk­win­tna-poezja