Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami.


swoboda-to-nie-nasza-zgoda-z-rzeczywistośą-lecz-zgoda-rzeczywistoś-z-nami
stanisław brzozowskiswobodatonienaszazgodarzeczywistościąleczrzeczywistościnaminie naszanasza zgodazgoda zz rzeczywistościąlecz zgodazgoda rzeczywistościrzeczywistości zz namiswoboda to nienie nasza zgodanasza zgoda zzgoda z rzeczywistościąlecz zgoda rzeczywistościzgoda rzeczywistości zrzeczywistości z namiswoboda to nie naszanie nasza zgoda znasza zgoda z rzeczywistościąlecz zgoda rzeczywistości zzgoda rzeczywistości z namiswoboda to nie nasza zgodanie nasza zgoda z rzeczywistościąlecz zgoda rzeczywistości z nami

Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć. -Anna Kamieńska
prawdziwa-zgoda-na-życie-jest-jednocześnie-zgodą-na-śmierć
Zgoda: Nie ma nic lepszego od zgody. -Pittakos
zgoda-nie-nic-lepszego-od-zgody
Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt
wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia. -Roger Brat
zgoda-na-własną-śmierć-pozwala-odnaleźć-główny-nurt-życia