Swoją drogą każdy błądzi.  


swoją-drogą-każdy-błądzi- 
papużkaswojądrogąkażdybłądzi swoją drogądrogą każdykażdy błądziswoją drogą każdydrogą każdy błądziswoją drogą każdy błądzi

Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą.Każdy sądzi, wielu błądzi.Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda.Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie.Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.