Swoją pracę traktuję tak poważnie jak zawał.


swoją-pracę-traktuję-tak-poważnie-jak-zawał
quentin tarantinoswojąpracętraktujętakpoważniejakzawałswoją pracępracę traktujętraktuję taktak poważniepoważnie jakjak zawałswoją pracę traktujępracę traktuję taktraktuję tak poważnietak poważnie jakpoważnie jak zawałswoją pracę traktuję takpracę traktuję tak poważnietraktuję tak poważnie jaktak poważnie jak zawałswoją pracę traktuję tak poważniepracę traktuję tak poważnie jaktraktuję tak poważnie jak zawał

Jak poważnie traktujesz grzech, tak samo poważnie traktujesz Boga.Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak małaWielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich.Umysł ludzki traktuje nowe idee tak, jak ludzkie ciało obce proteiny - odrzuca je.Swoją pracę prze­mieniaj w dobro.Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom.