Swoje powstanie zawdzięczają arcydzieła geniuszowi, wykończenie - pracowitość.


swoje-powstanie-zawdzięczają-arcydzieła-geniuszowi-wykończenie-pracowitość
joseph joubertswojepowstaniezawdzięczająarcydziełageniuszowiwykończeniepracowitośćswoje powstaniepowstanie zawdzięczajązawdzięczają arcydziełaarcydzieła geniuszowiwykończeniepracowitośćswoje powstanie zawdzięczająpowstanie zawdzięczają arcydziełazawdzięczają arcydzieła geniuszowiswoje powstanie zawdzięczają arcydziełapowstanie zawdzięczają arcydzieła geniuszowiswoje powstanie zawdzięczają arcydzieła geniuszowi

Umiarkowanie nieodmiennie towarzyszy mądrości, ale nieznane jest geniuszowi.Niektórzy szczęście rodzinne zawdzięczają garbowi teściowej.Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice.W pustej głowie nie powstanie nawet echo.Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać.Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła.