Swoje trzy grosze każdy uważa za najlepszą monetę.


swoje-trzy-grosze-każdy-uważa-za-najlepszą-monetę
anonimswojetrzygroszekażdyuważazanajlepsząmonetęswoje trzytrzy groszegrosze każdykażdy uważauważa zaza najlepsząnajlepszą monetęswoje trzy groszetrzy grosze każdygrosze każdy uważakażdy uważa zauważa za najlepsząza najlepszą monetęswoje trzy grosze każdytrzy grosze każdy uważagrosze każdy uważa zakażdy uważa za najlepsząuważa za najlepszą monetęswoje trzy grosze każdy uważatrzy grosze każdy uważa zagrosze każdy uważa za najlepsząkażdy uważa za najlepszą monetę

Swo­je trzy grosze każdy uważa za naj­lep­szą monetę.Kobieta powinna mieć: - trzy rzeczy białe: skórę, zęby i ręce; - trzy czarne: oczy, brwi i rzęsy; - trzy czerwone: wargi, policzki i paznokcie; - trzy długie: ciało, włosy i ręce; - trzy krótkie: zęby, uszy i stopy; - trzy szerokie: klatkę piersiową, czoło i odstępy między brwiami; - trzy wąskie: usta, talię i kostkę; - trzy tłuste: ramiona, uda i łydki; - trzy delikatne: palce, włosy i wargi; - trzy małe: głowę, podbródek i nos.Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma go dosyć.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Samochód służbowy jest czymś, co każdy uważa za rzecz zbędną dopóty, dopóki sam w nim nie siedzi.Każdy mężczyzna uważa siebie za znakomitego aktora, który powinien mieć szersze audytorium - jedna kobieta mu nie wystarcza.