Syci niewolnicy są największymi wrogami wolności.


syci-niewolnicy-są-największymi-wrogami-wolnoś
anonimsyciniewolnicynajwiększymiwrogamiwolnościsyci niewolnicyniewolnicy sąsą największyminajwiększymi wrogamiwrogami wolnościsyci niewolnicy sąniewolnicy są największymisą największymi wrogaminajwiększymi wrogami wolnościsyci niewolnicy są największyminiewolnicy są największymi wrogamisą największymi wrogami wolnościsyci niewolnicy są największymi wrogaminiewolnicy są największymi wrogami wolności

Kłamią niewolnicy, wolni prawdę mówią.Niewolnicy Mamona bywają - niestety - władcami ludzi.Nie ma wolności dla wrogów wolności.Cezarów zabijają najczęściej przyjaciele. Bo są wrogami.Karmieni nadzieją nigdy nie są syci.Kar­mieni nadzieją nig­dy nie są syci.