Symbol seksu staje się rzeczą, a ja nienawidzę być rzeczą.


symbol-seksu-staje-ę-rzeczą-a-ja-nienawidzę-być-rzeczą
marilyn monroesymbolseksustajesięrzecząjanienawidzębyćrzecząsymbol seksuseksu stajestaje sięsię rzecząja nienawidzęnienawidzę byćbyć rzecząsymbol seksu stajeseksu staje sięstaje się rzecząa ja nienawidzęja nienawidzę byćnienawidzę być rzecząsymbol seksu staje sięseksu staje się rzecząa ja nienawidzę byćja nienawidzę być rzecząsymbol seksu staje się rzecząa ja nienawidzę być rzeczą

Nigdy nie mogłam pogodzić się z kreowaniem mnie na symbol seksu. Z seksu uczyniono przedmiot. Nienawidzę myśli, że mam być przedmiotem.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć.Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.