Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości.


sympatia-lub-nienawiść-odmieniają-twarz-sprawiedliwoś
blaise pascalsympatialubnienawiśćodmieniajątwarzsprawiedliwościsympatia lublub nienawiśćnienawiść odmieniająodmieniają twarztwarz sprawiedliwościsympatia lub nienawiśćlub nienawiść odmieniająnienawiść odmieniają twarzodmieniają twarz sprawiedliwościsympatia lub nienawiść odmieniająlub nienawiść odmieniają twarznienawiść odmieniają twarz sprawiedliwościsympatia lub nienawiść odmieniają twarzlub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Gdzie w grę nie wchodzi miłość lub nienawiść, tam gra kobieta miernie.Na pustyni ze dwa lub trzy razy dziennie można zobaczyć twarz Pana Boga.Książę, który przebacza swym poddanym, wyobraża sobie, że dokonuje aktu miłosierdzia, choć bywa to jakże często akt sprawiedliwości. I na odwrót, nieraz wymierzając karę mniema, że dokonuje aktu sprawiedliwości, a jest to w istocie akt tyranii.Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię.Szczęście daje nie miłość, lecz szlachetna i szczera sympatia.