Szacunek dla siebie – coś, co w gruncie rzeczy jest bezcenne.


szacunek-dla-siebie-coś-co-w-gruncie-rzeczy-jest-bezcenne
virginia woolfszacunekdlasiebiecoścogruncierzeczyjestbezcenneszacunek dladla siebiesiebie –– cośco ww grunciegruncie rzeczyrzeczy jestjest bezcenneszacunek dla siebiedla siebie –siebie – cośco w grunciew gruncie rzeczygruncie rzeczy jestrzeczy jest bezcenneszacunek dla siebie –dla siebie – cośco w gruncie rzeczyw gruncie rzeczy jestgruncie rzeczy jest bezcenneszacunek dla siebie – cośco w gruncie rzeczy jestw gruncie rzeczy jest bezcenne

W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić.By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe.Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie.Zrób coś dla Siebie, to Siebie zrobi coś dla Ciebie!Sprawiedliwość przedstawia się człowiekowi przede wszystkim jako wybór - wybór dobra, a odrzucenie zła. Konieczność jest brakiem wyboru, obojętnością. I w gruncie rzeczy jest dla nas najwyższą sprawiedliwością.Szanuj swój wysiłek. Szacunek dla samego siebie prowadzi do panowania nad sobą. Jeśli osiągniesz jedno i drugie, zyskasz moc autentyczną.