Szaleńcowi zdarza się nieraz trafne sformułowanie, na które nie zdobyłby się człowiek rozumny i zdrowy.


szaleńcowi-zdarza-ę-nieraz-trafne-sformułowanie-na-które-nie-zdobyłby-ę-człowiek-rozumny-i-zdrowy
william shakespeareszaleńcowizdarzasięnieraztrafnesformułowanienaktóreniezdobyłbyczłowiekrozumnyzdrowyszaleńcowi zdarzazdarza sięsię nieraznieraz trafnetrafne sformułowaniena którektóre nienie zdobyłbyzdobyłby sięsię człowiekczłowiek rozumnyrozumny ii zdrowyszaleńcowi zdarza sięzdarza się nierazsię nieraz trafnenieraz trafne sformułowaniena które niektóre nie zdobyłbynie zdobyłby sięzdobyłby się człowieksię człowiek rozumnyczłowiek rozumny irozumny i zdrowyszaleńcowi zdarza się nierazzdarza się nieraz trafnesię nieraz trafne sformułowaniena które nie zdobyłbyktóre nie zdobyłby sięnie zdobyłby się człowiekzdobyłby się człowiek rozumnysię człowiek rozumny iczłowiek rozumny i zdrowyszaleńcowi zdarza się nieraz trafnezdarza się nieraz trafne sformułowaniena które nie zdobyłby sięktóre nie zdobyłby się człowieknie zdobyłby się człowiek rozumnyzdobyłby się człowiek rozumny isię człowiek rozumny i zdrowy

Z lenistwa rodzą się dzieła, na jakie nigdy nie zdobyłby się normalnie pracowity człowiek.Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą.Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które nigdy się nie wydarzą.Kubuś: Czemu nie?. . . Wariat. . . to człowiek nieszczęśliwy; z czego wynika, iż człowiek szczęśliwy jest rozumny.Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia.. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.