Szansa spotkania interesujących ludzi mniej zależy od tego, gdzie się bywa, a bardziej od tego, kim się jest.


szansa-spotkania-interesujących-ludzi-mniej-zależy-od-tego-gdzie-ę-bywa-a-bardziej-od-tego-kim-ę-jest
anonimszansaspotkaniainteresującychludzimniejzależyodtegogdziesiębywabardziejkimjestszansa spotkaniaspotkania interesującychinteresujących ludziludzi mniejmniej zależyzależy odod tegogdzie sięsię bywabardziej odod tegokim sięsię jestszansa spotkania interesującychspotkania interesujących ludziinteresujących ludzi mniejludzi mniej zależymniej zależy odzależy od tegogdzie się bywaa bardziej odbardziej od tegokim się jestszansa spotkania interesujących ludzispotkania interesujących ludzi mniejinteresujących ludzi mniej zależyludzi mniej zależy odmniej zależy od tegoa bardziej od tegoszansa spotkania interesujących ludzi mniejspotkania interesujących ludzi mniej zależyinteresujących ludzi mniej zależy odludzi mniej zależy od tego

Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.To, co chcesz narodzić, zależy także od tego, z kim spałeś.Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko?Sukces małżeństwa mniej zależy od tego, aby znaleźć idealnego partnera, lecz by samemu nim być.Ludzi ocenia się nie według tego kim są, ale na kogo wyglądają.Im mniej rozpoznaję się w swoim ciele, tym bardziej czuję się zobowiązana do tego, by o nie dbać. Zostało mi ono powierzone: pielęgnuję je niczym przyjaciela, który mnie potrzebuje.