Szarańcza jest plagą, chociaż pojedynczy owad nie stanowi plagi. Podobnie jest z głupcami.


szarańcza-jest-plagą-chociaż-pojedynczy-owad-nie-stanowi-plagi-podobnie-jest-z-głupcami
karel capekszarańczajestplagąchociażpojedynczyowadniestanowiplagipodobniegłupcamiszarańcza jestjest plagąchociaż pojedynczypojedynczy owadowad nienie stanowistanowi plagipodobnie jestjest zz głupcamiszarańcza jest plagąchociaż pojedynczy owadpojedynczy owad nieowad nie stanowinie stanowi plagipodobnie jest zjest z głupcamichociaż pojedynczy owad niepojedynczy owad nie stanowiowad nie stanowi plagipodobnie jest z głupcamichociaż pojedynczy owad nie stanowipojedynczy owad nie stanowi plagi

Szarańcza jest plagą, chociaż jeden jej owad nie stanowi plagi. Podobnie jest z głupcami. -Karel Capek
szarańcza-jest-plagą-chociaż-jeden-jej-owad-nie-stanowi-plagi-podobnie-jest-z-głupcami
Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu, za to że nie jest całym człowiek pojedynczy. -Jan Twardowski
dziękuję-ci-za-miłość-prędką-bez-namysłu-za-to-że-nie-jest-całym-człowiek-pojedynczy
Największym głupcem jest ten, kto sądzi, że poza nim wszyscy są głupcami. -Baltazar Gracian Y Morales
największym-głupcem-jest-ten-kto-sądzi-że-poza-nim-wszyscy-są-głupcami
Plagą nasze­go życia jest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonych żon, zachwy­conych wyłącznie lo­sem swoich sąsiadek i znajomych. -Alfred Aleksander Konar
plagą-nasze­go-życia-jest stałe-utys­ki­wanie-nieza­dowo­lonych-żon-zachwy­conych-wyłącznie-lo­sem-swoich-sąsiadek-i znajomych
Zadziwiającą rzeczą dotyczącą młodych głupców jest to, jak wielu z nich potrafi przetrwać, by stać się starymi głupcami. -Doug Larson
zadziwiającą-rzeczą-dotyczącą-młodych-głupców-jest-to-jak-wielu-z-nich-potrafi-przetrwać-by-stać-ę-starymi-głupcami
Poezja jest chorobą niektórych ludzi, podobnie jak perła jest cierpieniem ostrygi. -Heinrich Heine
poezja-jest-chorobą-niektórych-ludzi-podobnie-jak-perła-jest-cierpieniem-ostrygi