Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam.


szczęścia-pragnie-cały-świat-każdy-kogo-znam-lecz-dać-sobie-szczęścia-kwiat-nikt-nie-może-sam
lothar zenettiszczęściapragniecałyświatkażdykogoznamleczdaćsobieszczęściakwiatniktniemożesamszczęścia pragniepragnie całycały światkogo znamlecz daćdać sobiesobie szczęściaszczęścia kwiatnikt nienie możemoże samszczęścia pragnie całypragnie cały światlecz dać sobiedać sobie szczęściasobie szczęścia kwiatnikt nie możenie może samszczęścia pragnie cały światlecz dać sobie szczęściadać sobie szczęścia kwiatnikt nie może samlecz dać sobie szczęścia kwiat

Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Nadzieja to pew­na pos­tać szczęścia, może naj­większe­go ja­kie może dać świat.Nikt nie może doświadczać szczęścia, nie uświadamiając sobie, że go doświadcza.Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie . . . nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać.- Co po­dać? - Szczęścia pop­roszę, szczęścia.