Szczęścia szukaj blisko siebie, bo ono jest w drobnych, codziennych radościach.


szczęścia-szukaj-blisko-siebie-bo-ono-jest-w-drobnych-codziennych-radościach
jozeph fohatszczęściaszukajbliskosiebieboonojestdrobnychcodziennychradościachszczęścia szukajszukaj bliskoblisko siebiebo onoono jestjest ww drobnychcodziennych radościachszczęścia szukaj bliskoszukaj blisko siebiebo ono jestono jest wjest w drobnychszczęścia szukaj blisko siebiebo ono jest wono jest w drobnychbo ono jest w drobnych

W kochance szukaj siebie, czego chcesz: dowcipu, temperamentu, poetycznego nastroju, wrażliwości, ale z żoną trzeba żyć lata - więc szukaj w niej tego, na czym się możesz oprzeć - szukaj zasad.Szukaj zadowolenia wewnątrz siebie, a nie w posiadaniu dóbr zależnych od innych.Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście.Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało...Położysz się blisko, Najbliżej. Dreszcze przeszyją mą bla­da skórę Kiedy poczuję, że jesteś, Tak blisko. De­likat­nie mus­kając Twe wargi Obejmę Cię i poczuję, Że jesteś. Przy cichych jękach odpłyniesz Na oceanu bez­kres, poczujesz, Że jestem. I cicho położysz się blisko, Najbliżej.Przywarli do siebie tak blisko, że nie było już miejsca na żadne uczucia.