Szczęścia szukaj blisko siebie, bo ono jest w drobnych, codziennych radościach.


szczęścia-szukaj-blisko-siebie-bo-ono-jest-w-drobnych-codziennych-radościach
jozeph fohatszczęściaszukajbliskosiebieboonojestdrobnychcodziennychradościachszczęścia szukajszukaj bliskoblisko siebiebo onoono jestjest ww drobnychcodziennych radościachszczęścia szukaj bliskoszukaj blisko siebiebo ono jestono jest wjest w drobnychszczęścia szukaj blisko siebiebo ono jest wono jest w drobnychbo ono jest w drobnych

Szukaj zadowolenia wewnątrz siebie, a nie w posiadaniu dóbr zależnych od innych. -Anonim
szukaj-zadowolenia-wewnątrz-siebie-a-nie-w-posiadaniu-dóbr-zależnych-od-innych
Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście. -Marcel Proust
co-do-szczęścia-to-ono-tylko-tę-użyteczność-że-czyni-możliwym-nieszczęście
Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało... -daniello
człowiek-zaw­sze-daży-do szczęścia-nieza­żnie-jak­by-ono-wyglądało
Przywarli do siebie tak blisko, że nie było już miejsca na żadne uczucia. -Stanisław Jerzy Lec
przywarli-do-siebie-tak-blisko-że-nie-było-już-miejsca-na-żadne-uczucia