Szczęście - stan który tak szyb­ko przemija.


szczęście- stan-który-tak-szyb­ko-przemija
poznajprawdęszczęście stanktórytakszyb­koprzemija stan któryktóry taktak szyb­koszyb­ko przemija stan który takktóry tak szyb­kotak szyb­ko przemija stan który tak szyb­koktóry tak szyb­ko przemija stan który tak szyb­ko przemija

Dwie ko­biety spędzają wcza­sy w pen­sjo­nacie. Jed­na mówi: Szyb­ko bi­je puls Szczęście ta­kie szczęście mieć Ul­ga - wspólnie znów Krys­ty­na Sz. 20.01.2015r./ insp.Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.Siedzę w auto­busie, który (już i tak spóźniony) ut­kwił w kor­ku, a w słuchaw­kach le­ci Jesteś tutaj przez krótką chwilę. Smakuj moment, który przemija. To twoje Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam.