Szczęście żonatego mężczyzny zależy od kobiet, których nie poślubił.


szczęście-żonatego-mężczyzny-zależy-od-kobiet-których-nie-poślubił
oscar wildeszczęścieżonategomężczyznyzależyodkobietktórychniepoślubiłszczęście żonategożonatego mężczyznymężczyzny zależyzależy odod kobietktórych nienie poślubiłszczęście żonatego mężczyznyżonatego mężczyzny zależymężczyzny zależy odzależy od kobietktórych nie poślubiłszczęście żonatego mężczyzny zależyżonatego mężczyzny zależy odmężczyzny zależy od kobietszczęście żonatego mężczyzny zależy odżonatego mężczyzny zależy od kobiet

Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać żonie rację. -Vittorio De Sica
jedyna-możliwość-żonatego-mężczyzny-by-w-domu-mieć-ostatnie-słowo-to-przyznać-żonie-rację
Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać rację żonie. -Vittorio De Sica
jedyna-możliwość-żonatego-mężczyzny-by-w-domu-mieć-ostatnie-słowo-to-przyznać-rację-żonie
Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet. -Margaret Mitchell
na-szczęście-świat-peł-jest-łóżek-z-których-większość-pełna-jest-kobiet
Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych -Dale Carnegie
szczęście-nie-przychodzi-z-zewnątrz-zależy-od-tego-co-jest-w-nas-samych
Nasze szczęście zależy od nas samych -Arystoteles
nasze-szczęście-zależy-od-nas-samych