Szczęście i nieszczęście wchodzą tymi samymi drzwiami.


szczęście-i-nieszczęście-wchodzą-tymi-samymi-drzwiami
iason evangeluszczęścienieszczęściewchodzątymisamymidrzwiamiszczęście ii nieszczęścienieszczęście wchodząwchodzą tymitymi samymisamymi drzwiamiszczęście i nieszczęściei nieszczęście wchodząnieszczęście wchodzą tymiwchodzą tymi samymitymi samymi drzwiamiszczęście i nieszczęście wchodząi nieszczęście wchodzą tyminieszczęście wchodzą tymi samymiwchodzą tymi samymi drzwiamiszczęście i nieszczęście wchodzą tymii nieszczęście wchodzą tymi samyminieszczęście wchodzą tymi samymi drzwiami

Szczęście i nie­szczęście wchodzą ty­mi sa­mymi drzwiami.Hultaj nie uśmiecha się tak samo jak człowiek uczciwy, hipokryta nie płacze tymi samymi łzami co człowiek szczery. Wszelki fałsz jest maską i nawet jeśli maska jest najdoskonalsza, przy odrobinie uwagi można ją zawsze odróżnić od twarzy.Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą.Zarówno szczęście, jak i nieszczęście ma swoją siedzibę w duszy.Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa.Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku.