Szczęście innych ludzi zachwyca dlatego, że w nie wierzymy.


szczęście-innych-ludzi-zachwyca-dlatego-że-w-nie-wierzymy
marcel proustszczęścieinnychludzizachwycadlategożeniewierzymyszczęście innychinnych ludziludzi zachwycazachwyca dlategow nienie wierzymyszczęście innych ludziinnych ludzi zachwycaludzi zachwyca dlategoże w niew nie wierzymyszczęście innych ludzi zachwycainnych ludzi zachwyca dlategoże w nie wierzymyszczęście innych ludzi zachwyca dlatego

Człowiek kocha innych prawdziwą miłością nie dla zysku, ale dlatego, że w miłości znajduje szczęście.To nie przysięga sprawia, że wierzymy człowiekowi, ale człowiek - że wierzymy przysiędze.Są postacie, których Stwórca nie dokończył: jednych, dlatego, że byłoby to zbyt trudne, a innych, dlatego że nie było warto.Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.Uważamy, że jeśli zwiększy się liczba ludzi wierzących w to, w co my wierzymy, to wiara ta stanie się rzeczywistością.Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzących dziesięciu lat polecieć na Księżyc i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlatego, że są trudne, a przez to zmusza nas do lepszej organizacji i wykorzystania wszystkich naszych umiejętności. Jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu, nie chcemy odkładać tego na później i zamierzamy odnieść zwycięstwo.