Szczęście jest móc wszys­tko, co chce­my, a wiel­kość chcieć wszys­tko, co możemy.


szczęście-jest móc-wszys­tko-co chce­my-a wiel­kość-chcieć-wszys­tko-co możemy
kazimierz brodzińskiszczęściejest mócwszys­tkoco chce­mya wiel­kośćchciećco możemyszczęście jest mócjest móc wszys­tkoa wiel­kość chciećchcieć wszys­tkoszczęście jest móc wszys­tkoa wiel­kość chcieć wszys­tko

Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Wszechpotężna jest miłość, która wszys­tko tworzy, wszys­tko ochrania. -Johann Wolfgang Goethe
wszechpotężna-jest miłość-która-wszys­tko-tworzy-wszys­tko-ochrania