Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe.


szczęście-jest sta­nem-ducha-a więc-nie może-być-trwałe
françois-marie arouet de voltaire (wolter)szczęściejest sta­nemduchaa więcnie możebyćtrwałeszczęście jest sta­nemjest sta­nem duchaa więc nie możenie może byćbyć trwałeszczęście jest sta­nem duchaa więc nie może byćnie może być trwałea więc nie może być trwałe

Szczęście nie jest sta­nem do ja­kiego się dąży, lecz spo­sobem dążenia. -Margaret Lee Runbeck
szczęście-nie jest sta­nem-do ja­kiego ę-dąży-lecz-spo­sobem-dążenia
Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit
nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może. -Henryk Ferdynand Kaden
jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha