Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy.


szczęście-jest-móc-wszystko-co-chcemy-a-wielkość-chcieć-wszystko-co-możemy
kazimierz brodzińskiszczęściejestmócwszystkocochcemywielkośćchciećmożemyszczęście jestjest mócmóc wszystkoco chcemywielkość chciećchcieć wszystkoco możemyszczęście jest mócjest móc wszystkoa wielkość chciećwielkość chcieć wszystkoszczęście jest móc wszystkoa wielkość chcieć wszystko

Możemy robić wszystko, co chcemy, ilekroć nic nie chcemy. -Paul Ambroise Valery
możemy-robić-wszystko-co-chcemy-ilekroć-nic-nie-chcemy
Szczęście jest móc wszys­tko, co chce­my, a wiel­kość chcieć wszys­tko, co możemy. -Kazimierz Brodziński
szczęście-jest móc-wszys­tko-co chce­my-a wiel­kość-chcieć-wszys­tko-co możemy
Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć. -Epikur
kto-posiadł-szczęście-wszystko-co-w-ogó-mieć-można-kogo-zaś-szczęście-ominęło-ten-robi-wszystko-by-zdobyć
Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić. -Jean Paul Sartre
trzecia-po-południu-to-godzina-kiedy-zawsze-jest-za-późno-lub-za-wcześnie-na-wszystko-cokolwiek-chcemy-zrobić