Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą.


szczęście-jest-naszą-matką-nieszczęście-wychowawcą
charles louis montesquieuszczęściejestnasząmatkąnieszczęściewychowawcąszczęście jestjest nasząnaszą matkąnieszczęściewychowawcąszczęście jest nasząjest naszą matkąszczęście jest naszą matką

Szczęście jest naszą matką, nie­szczęście - wychowawcą.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Szczęście i nieszczęście to nasza lewa i prawa ręka - obie należy używać.Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość i dzieląc na pół smutek.Przy­jaźń po­większa szczęście i pom­niej­sza nieszczęście, pod­wa­jając naszą radość dzieląc na pół smutek...' Szczęście i nieszczęście wchodzą tymi samymi drzwiami.