Szczęście jest opasłą obojętnością dla cudzych trosk.


szczęście-jest-opasłą-obojętnośą-dla-cudzych-trosk
george eliotszczęściejestopasłąobojętnościądlacudzychtroskszczęście jestjest opasłąopasłą obojętnościąobojętnością dladla cudzychcudzych troskszczęście jest opasłąjest opasłą obojętnościąopasłą obojętnością dlaobojętnością dla cudzychdla cudzych troskszczęście jest opasłą obojętnościąjest opasłą obojętnością dlaopasłą obojętnością dla cudzychobojętnością dla cudzych troskszczęście jest opasłą obojętnością dlajest opasłą obojętnością dla cudzychopasłą obojętnością dla cudzych trosk

Szczęście jest opasłą obojętnością dla cudzych trosk.Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności.Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.Sprawiedliwość przedstawia się człowiekowi przede wszystkim jako wybór - wybór dobra, a odrzucenie zła. Konieczność jest brakiem wyboru, obojętnością. I w gruncie rzeczy jest dla nas najwyższą sprawiedliwością.Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.Kompilator to autor książek z cudzych cytatów. Aforysta to autor cytatów dla cudzych książek.