Szczęście jest stanem poważnym.


szczęście-jest-stanem-poważnym
anne louise stael - holsteinszczęściejeststanempoważnymszczęście jestjest stanemstanem poważnymszczęście jest stanemjest stanem poważnymszczęście jest stanem poważnym

Istnieje różnica między poważnym traktowaniem własnej pracy a poważnym traktowaniem samego siebie. W pierwszym przypadku powaga jest niezbędna, w drugim - fatalna w skutkach.Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem.Umiłowanym stanem Polaków jest niezdecydowanie.Dziewictwo jest raczej stanem umysłu.Małżeństwo nie jest stanem, jest umiejętnością.Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez miłości?