Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.


szczęście-jest-widokiem-życia-a-próżność-jego-sprężyną-życie-jest-ofiarą-śmierci-śmierć-celem-życia
stefan witwickiszczęściejestwidokiemżyciapróżnośćjegosprężynążycieofiarąśmierciśmierćcelemżyciaszczęście jestjest widokiemwidokiem życiapróżność jegojego sprężynążycie jestjest ofiarąofiarą śmierciśmierć celemcelem życiaszczęście jest widokiemjest widokiem życiaa próżność jegopróżność jego sprężynążycie jest ofiarąjest ofiarą śmierciśmierć celem życiaszczęście jest widokiem życiaa próżność jego sprężynążycie jest ofiarą śmierci

Ten, kto wyciągnie los życia, musi także wyciągnąć los śmierci. Bo przeznaczeniem życia jest śmierć.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Śmierć nie jest wydarzeniem z życia, śmierci się nie przeżywa.Każda śmierć staje się ofiarą, aby ożyli inni powołani do życia i do trudu w czasie, który Bóg im naznaczył.