Szczęście - mieć czyste i dobre serce, czyste ręce i twarz, mieć czyste myśli.


szczęście-mieć-czyste-i-dobre-serce-czyste-rę-i-twarz-mieć-czyste-myśli
violetta villasszczęściemiećczystedobreserceręcetwarzmyśliszczęściemiećmieć czysteczyste ii dobredobre serceczyste ręceręce ii twarzmieć czysteczyste myślimieć czystemieć czyste iczyste i dobrei dobre serceczyste ręce iręce i twarzmieć czyste myślimieć czyste imieć czyste i dobreczyste i dobre serceczyste ręce i twarzmieć czyste i dobremieć czyste i dobre serce

A może czyste ręce powinny być dłuższe?Czy trzeba umrzeć, aby zachować czyste ręce?Świat psychiczny, gdzie wszystko jest Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł, a czyste sumienie zbliża do Boga.Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Tylko ręce, które ją dziedziczą to ręce czyste.Sumienie miał czyste. Nie używane.