Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć.


szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
ingmar bergmanszczęściepo­legana tymże ma siędob­rezdro­wiei słabąpamięćszczęście po­legapo­lega na tymże ma się dob­redob­re zdro­wiezdro­wie i słabąi słabą pamięćszczęście po­lega na tymże ma się dob­re zdro­wiedob­re zdro­wie i słabązdro­wie i słabą pamięćże ma się dob­re zdro­wie i słabądob­re zdro­wie i słabą pamięćże ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć

Ludzkie szczęście to nic innego, jak dobre zdrowie i słaba pamięć. -Albert Schweitzer
ludzkie-szczęście-to-nic-innego-jak-dobre-zdrowie-i-słaba-pamięć
Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard
suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia. -Arthur Schopenhauer
dob­ry-styl-po­lega-głównie-na tym-że  ę-coś-do powiedzenia
Ge­niusz, a na­wet ta­lent po­lega nie na tym, że się wie więcej, lecz że się wie wcześniej. -Janina Ipohorska
ge­niusz-a na­wet-­lent-po­lega-nie na tym-że ę-wie-więcej-lecz-że ę-wie-wcześniej
Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście. -Platon
roz­­wiać-i poz­na­wać-na tym-po­lega-szczęście
Doj­rzałość po­lega na tym, że człowiek wie, gdzie kończą się je­go możliwości. -Kurt Vonnegut
doj­rzałość-po­lega-na tym-że człowiek-wie-gdzie-kończą ę-­go-możliwoś