Szczęście powstaje tylko jako produkt uboczny, tak samo jak koks.


szczęście-powstaje-tylko-jako-produkt-uboczny-tak-samo-jak-koks
aldous huxleyszczęściepowstajetylkojakoproduktubocznytaksamojakkoksszczęście powstajepowstaje tylkotylko jakojako produktprodukt ubocznytak samosamo jakjak koksszczęście powstaje tylkopowstaje tylko jakotylko jako produktjako produkt ubocznytak samo jaksamo jak koksszczęście powstaje tylko jakopowstaje tylko jako produkttylko jako produkt ubocznytak samo jak koksszczęście powstaje tylko jako produktpowstaje tylko jako produkt uboczny

Szczęście, podobnie jak koks, jest produktem ubocznym. -Aldous Huxley
szczęście-podobnie-jak-koks-jest-produktem-ubocznym
Przed trzydziestu laty szoferzy jeździli tak samo na wariata jak i dziś, tylko, że konie były wówczas rozsądniejsze. -Janina Ipohorska
przed-trzydziestu-laty-szoferzy-ździli-tak-samo-na-wariata-jak-i-dziś-tylko-że-konie-były-wówczas-rozsądniejsze
Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy. -Johannes Trojan
wystarczy-tylko-podejść-z-sercem-do-jakiejś-rzeczy-a-szczęście-już-samo-ę-dołączy