Szczęście przelotne lub krótkotrwałe nazywa się przyjemnością.


szczęście-przelotne-lub-krótkotrwałe-nazywa-ę-przyjemnośą
paul thiry holbachszczęścieprzelotnelubkrótkotrwałenazywasięprzyjemnościąszczęście przelotneprzelotne lublub krótkotrwałekrótkotrwałe nazywanazywa sięsię przyjemnościąszczęście przelotne lubprzelotne lub krótkotrwałelub krótkotrwałe nazywakrótkotrwałe nazywa sięnazywa się przyjemnościąszczęście przelotne lub krótkotrwałeprzelotne lub krótkotrwałe nazywalub krótkotrwałe nazywa siękrótkotrwałe nazywa się przyjemnościąszczęście przelotne lub krótkotrwałe nazywaprzelotne lub krótkotrwałe nazywa sięlub krótkotrwałe nazywa się przyjemnością

Szczęście prze­lot­ne lub krótkot­rwałe na­zywa się przyjemnością.Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumieniaSzczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia.Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Miłość istnieje w każdej chwili swego trwania, wiecznie. To jedyne przelotne spojrzenie w wieczność jakie jest nam dane.