Szczęście składa się ze wspomnień nieszczęść, których zdołaliśmy uniknąć.


szczęście-składa-ę-ze-wspomnień-nieszczęść-których-zdołaliśmy-uniknąć
anne louise stael - holsteinszczęścieskładasięzewspomnieńnieszczęśćktórychzdołaliśmyuniknąćszczęście składaskłada sięsię zeze wspomnieńwspomnień nieszczęśćktórych zdołaliśmyzdołaliśmy uniknąćszczęście składa sięskłada się zesię ze wspomnieńze wspomnień nieszczęśćktórych zdołaliśmy uniknąćszczęście składa się zeskłada się ze wspomnieńsię ze wspomnień nieszczęśćszczęście składa się ze wspomnieńskłada się ze wspomnień nieszczęść

By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Bywają w życiu chwile, których ból daje się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu, i wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć.Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć.Szczęście to suma nieszczęść, które nas ominęły.Szczęście składa się z pożąda­nia i nadziei je­go zaspokojenia.