Szczęście sprzy­ja tym co pot­ra­fią wyt­rwać w nadziei.


szczęście-sprzy­ja-tym-co pot­ra­fią-wyt­rwać-w nadziei
silvidianszczęściesprzy­jatymco pot­ra­fiąwyt­rwaćw nadzieiszczęście sprzy­jasprzy­ja tymtym co pot­ra­fiąco pot­ra­fią wyt­rwaćwyt­rwać w nadzieiszczęście sprzy­ja tymsprzy­ja tym co pot­ra­fiątym co pot­ra­fią wyt­rwaćco pot­ra­fią wyt­rwać w nadzieiszczęście sprzy­ja tym co pot­ra­fiąsprzy­ja tym co pot­ra­fią wyt­rwaćtym co pot­ra­fią wyt­rwać w nadzieiszczęście sprzy­ja tym co pot­ra­fią wyt­rwaćsprzy­ja tym co pot­ra­fią wyt­rwać w nadziei

Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei. -Blaise Pascal
należy-przyznać-że-szczęście-w-tym-życiu-opiera-ę-na-nadziei-nowego-i-zupełnie-innego-życia-jest-ę-szczęśliwym-wtedy-gdy-bliskie-jest
Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit
ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą
prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy... -efa198711
prob­lem-tkwi-w tym-ze w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie pot­ra­fia-do­cenic-siebie-widza tyl­ko-ty­-ile-chca-zo­baczyc-ich