Szczęście tak jak skrzypce: im starsze, tym młodsze.


szczęście-tak-jak-skrzypce-im-starsze-tym-młodsze
jan twardowskiszczęścietakjakskrzypceimstarszetymmłodszeszczęście taktak jakjak skrzypceim starszetym młodszeszczęście tak jaktak jak skrzypceszczęście tak jak skrzypce

A szczęście tak jak skrzypce im starsze tym młodsze. -Jan Twardowski
a-szczęście-tak-jak-skrzypce-im-starsze-tym-młodsze
Młodsze pokolenie jest filarem, starsze przęsłem. -John Steinbeck
młodsze-pokolenie-jest-filarem-starsze-przęsłem
Tak kruche wszystko tak ulot­ne w życiu szczęście to chwile Życie to walka bit­wy nieuniknione tym ra­zem dobrze  -Elizabetta
tak-kruche-wszystko-tak-ulot­ne-w życiu-szczęście-to chwile-Życie-to walka-bit­wy-nieuniknione-tym-ra­zem-dobrze 
Człowiek jest jak skrzypce; dopiero kiedy ostatnia struna pęknie, staje się kawałkiem drewna. -Sylvana Carmen
człowiek-jest-jak-skrzypce-dopiero-kiedy-ostatnia-struna-pęknie-staje-ę-kawałkiem-drewna
Nic nie jest tak ko­miczne jak nie­szczęście – na­tural­nie nie­szczęście innych. -Samuel Beckett
nic-nie jest tak-ko­miczne-jak nie­szczęście- na­tural­nie-nie­szczęście-innych