Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym.


szczęście-to być-z kimś-i być-dla-dru­giej-oso­by-kimś-jedynym
josephine hartszczęścieto byćz kimśi byćdladru­giejoso­bykimśjedynymszczęście to byćto być z kimśi być dladla dru­giejdru­giej oso­byoso­by kimśkimś jedynymszczęście to być z kimśi być dla dru­giejdla dru­giej oso­bydru­giej oso­by kimśoso­by kimś jedynymi być dla dru­giej oso­bydla dru­giej oso­by kimśdru­giej oso­by kimś jedynymi być dla dru­giej oso­by kimśdla dru­giej oso­by kimś jedynym

Ja nie dla ludzi chcę być kimś.Chcę być kimś dla siebie. -CyTatka^^
ja nie dla-ludzi-chcę-być-kimśchcę-być-kimś-dla-siebie
Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia. -Robert Heinlein
miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
Jeśli Ci na kimś za­leży, to zro­bisz wszys­tko, aby ta dru­ga oso­ba jak najdłużej zos­tała przy To­bie !  -Olusia1007
jeśli-ci na kimś-za­ży-to zro­bisz-wszys­tko-aby  dru­ga-oso­ba-jak najdłużej-zos­ła-przy-to­bie- 
Jedyny sposób znalezienia przyjaciela to być kimś, czyli być samym sobą. -Ralph Waldo Emerson
jedyny-sposób-znalezienia-przyjaciela-to-być-kimś-czyli-być-samym-sobą
Być sobą - to najpierw trzeba być kimś. -Irena Dziedzic
być-sobą-to-najpierw-trzeba-być-kimś