Szczęście to chwi­le, o po­liczek muśnięte. Jak prze­lot­ne szcze­re uśmie­chy...niedo­cenione, niezauważone. Po cza­sie z utęsknieniem myśli zwrócone.


szczęście-to chwi­-o po­liczek-muśęte-jak prze­lot­ne-szcze­re-uśmie­chyniedo­cenione-niezauważone-po cza­sie-z utęsknieniem
elizabettaszczęścieto chwi­leo po­liczekmuśniętejak prze­lot­neszcze­reuśmie­chyniedo­cenioneniezauważonepo cza­siez utęsknieniemmyślizwróconeszczęście to chwi­leo po­liczek muśniętejak prze­lot­ne szcze­reszcze­re uśmie­chyniedo­cenionepo cza­sie z utęsknieniemz utęsknieniem myślimyśli zwróconejak prze­lot­ne szcze­re uśmie­chyniedo­cenionepo cza­sie z utęsknieniem myśliz utęsknieniem myśli zwrócone

W chwi­lach niedo­li człowiek szu­ka po­cie­chy w tym, że zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiem innych. -Milan Kundera
w chwi­lach-niedo­li-człowiek-szu­ka-po­cie­chy-w tym-że zes­pa­-swój-smu­tek-ze smut­kiem-innych
Szczęście prze­lot­ne lub krótkot­rwałe na­zywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach
szczęście-prze­lot­ne-lub-krótkot­rwałe-na­zywa ę-przyjemnośą