Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz.


szczęście-to-co dzień-­ć-­den-uśmiech-i-zwróć-­den-wiersz
władysław broniewskiszczęścietoco dzieńdos­taćje­denuśmiechzwrócićwierszco dzień dos­taćdos­tać je­denje­den uśmiechuśmiech ii zwrócićzwrócić je­denje­den wiersz– to co dzieńco dzień dos­tać je­dendos­tać je­den uśmiechje­den uśmiech iuśmiech i zwrócići zwrócić je­denzwrócić je­den wiersz– to co dzień dos­taćco dzień dos­tać je­den uśmiechdos­tać je­den uśmiech ije­den uśmiech i zwrócićuśmiech i zwrócić je­deni zwrócić je­den wiersz– to co dzień dos­tać je­denco dzień dos­tać je­den uśmiech idos­tać je­den uśmiech i zwrócićje­den uśmiech i zwrócić je­denuśmiech i zwrócić je­den wiersz

Pa­miętaj że is­tnieją rzeczy , które po­wodują szczęście Wys­tar­czy tyl­ko je­den uśmiech , gest , dotyk  -Intryga
pa­miętaj-że is­tnieją-rzeczy- które-po­wodują-szczęście-wys­tar­czy-tyl­ko-­den-uśmiech- gest- dotyk 
Je­den będzie milionerem Dru­gi będzie nikim. Je­den będzie ko­sił kasę, A dru­gi trawniki. Żeby zos­tać milionerem Trze­ba się pouczyć. Nie obi­jać się po knajpach I po mieście włóczyć. -Loko
je­den-będzie-milionerem-dru­gi-będzie-nikim-je­den-będzie-ko­ł-kasę-a-dru­gi-trawniki-Żeby-zos­ć-milionerem-trze­ba ę-pouczyć-nie
Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje.... -stokrotka123
je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
Mo­je życie to je­den wiel­ki pa­radoks. Chcę jed­ne­go, dos­taję dru­gie, a gdy dos­tanę pier­wsze, myślę o trze­cim. {25.09.2015}  -watchingmefall
mo­-życie-to ­den-wiel­ki-pa­radoks-chcę jed­ne­go-­taję-dru­gie-a gdy-­tanę-pier­wsze-myślę-o trze­cim-25092015 
Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej. -Marta Fox
zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej