Szczęście występuje, gdy to co myślisz, to co mówisz i to co robisz jest w harmonii


szczęście-występuje-gdy-to-co-myślisz-to-co-mówisz-i-to-co-robisz-jest-w-harmonii
mahatma gandhiszczęściewystępujegdytocomyśliszmówiszrobiszjestharmoniiszczęście występujeco myśliszco mówiszmówisz ico robiszrobisz jestjest ww harmoniigdy to coco mówisz ii to coco robisz jestrobisz jest wjest w harmoniigdy to co myśliszmówisz i to coi to co robiszco robisz jest wrobisz jest w harmoniico mówisz i to comówisz i to co robiszi to co robisz jestco robisz jest w harmonii

“ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać. Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać. Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ” Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą.Cokolwiek robisz, zawsze możesz dostać kulkę. Nawet gdy nie robisz nic.Sądzisz, że jesteś sprawiedliwy dlatego, że mówisz to, co myślisz. Co za nieporozumienie!Co to jest szczęście? Ulot­na chwi­la lecz jakże piękna Gdy pat­rząc Jej w oczy, czu­jesz prze­ciwieństwo piekła Nieopi­sany mo­ment, gdy za­pomi­nasz o wszys­tkim Gdy nag­le cały świat, mi­mo wad sta­je się bliższy Szczęście - mgiełka nadziei, w całej reszcie zła Szczęście - dla mnie to Ty i ja.Jeśli robisz tylko to, co wiesz, że możesz zrobić - nigdy nie robisz zbyt wiele.